Ons team

Sarah Boulehoual
Voorzitter

Als voorzitter geef ik leiding aan het bestuur en ben ik het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur. Ik bereid vergaderingen voor en ben met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de vereniging.

Sofia Tahib
Secretaris

Als secretaris draag ik zorg voor alle communicatie, aanvragen en mailcontact met leden, de RU, de HAN, media en andere externe partijen. Daarnaast notuleer ik tijdens bestuursvergaderingen en alle ALV's.

Hacer Arslan
Penningmeester

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op de financiën van de vereniging. Ik stel de begroting op, houd de boekhouding bij en vraag subsidies aan. Ik vertaal het beleid naar een financieel overzicht.

Fatima Ba
Commissaris Intern

Als commissaris intern draag ik zorg voor de werving en selectie van commissieleden. Daarnaast houd ik overzicht op de gang van zaken van commissies en ben ik de schakel tussen de commissies en het bestuur.

Onze commissies

Activiteiten

De Activiteitencommissie organiseert sociale (doorlopende) informele activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel om regelmatig in gemeenschapsverband te ontspannen en (moslim)studenten te ontmoeten.

Onderwijs

De Onderwijscommissie organiseert lezingen, cursussen en lessenreeksen. Dit zijn islam-georiënteerde evenementen op academisch niveau. Deze evenementen hebben de versterking van de islamitische identiteit van leden als doel.

Marketing

De Marketingcommissie zorgt voor de promotie van evenementen en het vergroten van de naamsbekendheid van MSV. Dit behelst het beheren van social media kanalen en het creëren van leuke, pakkende en promotionele content.

IAW

De Islam Awareness Week-commissie organiseert de jaarlijkse Islam Awareness Week(s). Dit is het grootste evenement van MSV waarin in één week tijd diverse maatschappelijke en islamitische lezingen, debatten en activiteiten de revue passeren.

Excursies

De Excursie- en reiscommissie organiseert de jaarlijkse buitenlandreis en binnenlandse excursies. De tripjes staan in het teken van ontspanning, cultuur en educatie. Voorgaande jaren organiseerde de commissie reizen naar Istanbul, Parijs, Heidelberg, Straatsburg en Keulen.

Scroll to top