UPDATES

Privacy

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG is een Europese wet om persoonsgegevens te beschermen. Als vereniging moeten wij natuurlijk ook zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Om daarin transparant te zijn, hebben wij onze privacy verklaring bijgevoegd in dit bericht. Dit wil in het kort zeggen dat wij:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen aan het nemen zijn zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor zij zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hier op willen wijzen en deze respecteren.

De privacy verklaring is overigens aan verandering onderhevig. Zorg er dus voor dat je deze regelmatig checkt. Bij drastische veranderingen zal altijd opnieuw naar toestemming gevraagd worden.

Klik op de link hieronder voor het reglement:
Algemeen Verordening Gegegevensbescherming reglement