UPDATES

MSV in ’t Kort

Studentenverenigingen zijn een weerspiegeling van de studenten op de campus. Naarmate er meer moslimstudenten bij kwamen, ontstond er behoefte aan een studentenvereniging die deze groep studenten vertegenwoordigt. Dit resulteerde in de huidige MSV Nijmegen. Studenten die zich aansluiten bij MSV Nijmegen zullen een paar jaar later de collegezalen verlaten als zelfverzekerde academici die zich islamitisch hebben ontwikkeld en maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam.

Dit doen we door aan de ene kant het organiseren van academische lezingen, debatten en dialogen met zowel moslims als belijders van andere godsdiensten,  en aan de andere kant ontspannende activiteiten, zoals vieringen van islamitsche feestdagen en excursies, die essentieel zijn bij de persoonlijke humanitaire vorming. Zo wordt een gebalanceerde combinatie gemaakt tussen de cognitie en de geest. Beide krijgen de ruimte om zich optimaal te ontplooien.

MSV Nijmegen streeft ernaar een tweede huis voor moslimstudenten te creeƫren op de Radboudiaanse campus. We willen dat iedere student op elk moment bij ons kan aankloppen voor advies, begeleiding, een babbeltje of het opdoen van ervaringen bij de organisatie. Omdat MSV open staat voor elke nationaliteit, ras, geloof, opvatting, politieke overtuiging, vormt het een ontmoetingsplek voor iedereen.

Missie

  • Het bevorderen van de moslimidentiteit in gemeenschapsverband.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de islam.
  • Het stimuleren van academische en islamitische vorming.

Visie

  • Leden sluiten hun studententijd af als zelfverzekerde academici die zich islamitisch hebben ontwikkeld en maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam.

O mensheid, wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. (Quran 49:13)