UPDATES

MSV in ’t Kort

De Moslimstudentenvereniging Nijmegen (MSV Nijmegen) is ontstaan uit de behoefte aan vertegenwoordiging van moslimstudenten op de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit is dan ook ons kerndoel. Hiernaast streven we ernaar om een tweede huis te creĆ«ren voor moslimstudenten en willen we dat iedere student op elk moment bij ons kan aankloppen voor advies, begeleiding, gezelligheid of het opdoen van ervaring.

Dit doen we met name door het organiseren van academische lezingen en debatten, met zowel moslims als belijders van andere geloven. Maar we organiseren ook ontspannende activiteiten zoals vieringen van islamitische feestdagen, excursies en andere gezelligheidsactiviteiten, die essentieel zijn voor de persoonlijke humanitaire vorming. Zo wordt er een balans gevormd tussen cognitie en geest, voor een optimale zelfontplooiing. We staan open voor iedereen en hopen dat onze leden na hun studententijd de collegezalen zullen verlaten als zelfverzekerde academici, die zich islamitisch hebben ontwikkeld en maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam. 

Missie

  • Het bevorderen van de moslimidentiteit in gemeenschapsverband.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de islam.
  • Het stimuleren van academische en islamitische vorming.

Visie

  • Leden sluiten hun studententijd af als zelfverzekerde academici die zich islamitisch hebben ontwikkeld en maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam.

O mensheid, wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. (Quran 49:13)