UPDATES

International Buddy

International Buddy!

Zoals eerder vermeld, is de Moslimstudentenvereniging Nijmegen (MSV Nijmegen) ontstaan uit de behoefte aan vertegenwoordiging van moslimstudenten op de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Behalve Nederlandstalige studenten zijn er elk jaar ook veel internationale

(moslim-) studenten, die dikwijls Engelstalig zijn. Om ook de internationale studenten een thuisgevoel te kunnen geven, biedt MSV een nieuw concept: International Buddy. Het idee hiervan is dat de internationale (moslim-)student begeleidt kan worden door een bestuurslid van MSV, die hem of haar ondersteunt en een vast aanspreekpunt vormt voor internationale (moslim-)studenten. Om verder de internationale (moslim-)studenten wegwijs te maken bij MSV, op de universiteit en in Nijmegen zal verschillende relevante informatie op de MSV-website, behalve in het Nederlands, ook in het Engels getoond worden.

Aanspreekpunten hiervoor zijn Sümer Sen (Commissaris Externe Zaken) en Yasmine Attary (Commissaris Interne Zaken).

International Buddy!

As mentioned earlier, the Muslim Student Association Nijmegen (MSV Nijmegen) arose from the need for representation of muslim students at Radboud University Nijmegen and the Hogeschool of Arnhem and Nijmegen. In addition to Dutch-speaking students, there are many international (muslim)students, who are often English-speaking. In order to give international students a ‘feeling like home’, MSV offers a new concept: International Buddy. The idea is that the international (muslim)-student can be accompanied by a board member of MSV, who supports him or her and is a permanent contact point for international (muslim)students. To further guide the international (muslim)students at MSV, at the university and in Nijmegen, various relevant information on the MSV website will also be shown in English.

Contact points are Sümer Sen (Commissioner for External Affairs) and Yasmine Attary (Commissioner for Internal Affairs).