UPDATES

Gedrag en Respect

Studenten dienen op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan en uiteraard ook met o.a. docenten en ouders. Wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen zijn dan ook belangrijke waarden hierbij.

Een steeds meer veranderende samenleving zorgt ervoor dat ook het gedrag en de houding van iemand, hier met name de student(e), verandert. Omgang met elkaar lijkt respectlozer te worden. Bepaalde aspecten, zoals het inwinnen van informatie en het opzoeken van kennis, zijn steeds vanzelfsprekender geworden. Het opletten alleen al tijdens een les of college lijkt steeds moeilijker te worden vanwege de afleiding door smartphones en laptops. Wat is toelaatbaar bij dit soort gedrag en wat niet? Hoe moet je je wel of niet gedragen? Het is van groot belang dat elke student(e) zich houdt aan een bepaalde gedragscode. Benieuwd naar die gedragscode vanuit een islamitisch perspectief?

Kom dan naar deze uiterst belangrijke en leerzame lezing! Wees er op tijd bij in het Erasmusgebouw lokaal 2.05. Hopelijk tot dan!